Młodzież w hodowli  


VOXI Asarko Lordana
LEO von der Zentaiche - INKA Asarko Lordana